Taalachterstanden bij jonge kinderen in Noordoost Nederland

Bé Poolman

Onderzoeksoutput: PosterOther research output

Samenvatting

De vraag wordt beantwoord of de veronderstelling klopt dat jonge kinderen in de regio Delfzijl de basisschool binnenkomen met een taalachterstand en zo, ja hoe groot deze groep is. Uit de resultaten blijkt dat gemiddeld genomen de kinderen niet met een achterstand de school binnen, maar dat de taalprestaties van deze kinderen niet normaal verdeeld zijn, zodat er sprake is van een relatief grote groep (ruim 35%) die wel met een achterstand de school binnenkomt. De vraag voor vervolgonderzoek luidt wat de achtergrondkenmerken zijn van de ouders van deze kinderen. Inmiddels is al wel bekend dat een groot deel van de ouders en grootouders afkomstig is uit de provincie Groningen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
StatusPublished - 2013

Keywords

  • basisonderwijs
  • taalachterstand

Citeer dit