Synthesis of Bio-aromatics from Black Liquors Using Catalytic Pyrolysis

André Heeres, Niels Schenk, Inouk Muizebelt, Ricardo Blees, Bart De Waele, Arend-Jan Zeeuw, Nathalie Meyer, Rob Carr, Erwin Wilbers, Hero Jan Heeres

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis of Bio-aromatics from Black Liquors Using Catalytic Pyrolysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Material Science

Chemistry

Chemical Engineering