Synthesis and reduction of 2-nitroalkyl polysaccharide ethers

A. Heeres, F. F. Spoelma, H. A. Van Doren, K. F. Gotlieb, R. M. Kellogg, Ido Pieter Bleeker

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis and reduction of 2-nitroalkyl polysaccharide ethers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry