Synthesis, analysis and reduction of 2-nitropropyl starch

André Heeres, Henk A. Van Doren, Kees F. Gotlieb, Jack Bergsma, Richard M. Kellogg, Ido Pieter Bleeker

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Zoekresultaten