Synthesis, analysis and reduction of 2-nitropropyl starch

André Heeres, Henk A. Van Doren, Kees F. Gotlieb, Jack Bergsma, Richard M. Kellogg, Ido Pieter Bleeker

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis, analysis and reduction of 2-nitropropyl starch'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Chemistry