Switchen zorgverzekeraar van noorderlingen in 2021

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

59 Downloads (Pure)

Samenvatting

Corona geen invloed op overstap naar andere zorgverzekeraar: het gaat om de prijs.

Zo’n een op de tien inwoners uit Noord-Nederland geeft aan vrijwel zeker over te willen stappen naar een andere zorgverzekeraar. Het motief is vrij plat: het is goedkoper.

Dat blijkt uit een onderzoek van Marklinq (onderzoeksgroep van de Hanzehogeschool Groningen) onder ruim duizend Drenten, Groningers en Friezen, in december 2020. Het is de tweede maal dat het regionale onderzoek is uitgevoerd.

Een opmerkelijke conclusie is volgens onderzoekers Karel Jan Alsem en Tom Fischer dat corona amper van invloed is geweest op de keuze van noorderlingen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Terwijl toch ruim 11 procent van de ondervraagden aangaf zelf met de ziekte te maken hebben gehad. Uit het onderzoek bleek dat degenen die direct met corona te maken hebben gehad niet vaker of minder vaak willen switchen. ,,Corona blijkt amper of geen enkele invloed te hebben op waarom mensen overstappen naar een andere verzekeraar. Mensen zijn niet bang dat ze met alleen een basisverzekering niet geholpen worden", zegt Alsem.

Ruim een op de vier noorderlingen, zo blijkt uit het Marklinq-onderzoek, heeft geen aanvullende verzekering bovenop de basisverzekering. Het is ook vaak deze groep die jaarlijks wisselt van verzekeraar. En het motief is vrijwel altijd: het scheelt in de portemonnee.

Zo'n tien procent heeft aangegeven voor 2021 over te gaan naar een andere zorgverzekeraar. ,,Het is wel een interessante groep, want het zijn vooral mensen die denken geen zorg nodig te hebben. Ondanks dat zij de laagste prijs zoeken, kan dat vaak ook wel uit voor de verzekeraars", zegt mede-onderzoeker Fischer. ,,Ze gebruiken namelijk relatief weinig zorg. De groep die loyaal blijft aan de verzekeraar zou je uit financieel oogpunt juist kwijt willen."

Want de noorderling blijkt eigenlijk wel heel erg tevreden over de lokale zorg. Die tevredenheid is ten opzichte van vorig jaar zelfs licht gestegen: van 78 naar 83 procent. De betrokkenheid bij de zorgverzekeraar is dan ook hoog: bijna drie op de vier noorderlingen vindt het kiezen van een zorgverzekeraar heel erg belangrijk. De loyaliteit is ook vrij hoog: 57 procent zit al zeker vijf jaar bij dezelfde zorgverzekeraar.

Opvallend is ook dat Drenten, Groningers en Friezen erg verzekeraar-gebonden zijn. Er is echt een locatie-effect. In Drenthe zie je vooral Univé, in Groningen Menzis en in Friesland De Friesland", vertelt Alsem. ,,De klantenkring van deze verzekeraars is ook veel loyaler."

Dat het aantal noorderlingen dat overweegt over te stappen stabiel is gebleven, past ook wel in het beeld dat Zorgverzekeraars Nederland eerder naar buiten bracht. Volgens de brancheorganisatie zijn er zo'n 1,1 miljoen overstappers. Het percentage overstappers is, ondanks corona, vrijwel hetzelfde als voorgaande jaren.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's44
StatusPublished - 10 jan. 2021

Publicatie series

ReeksMarklinq Publicaties
Nummer22
ISSN2214-9597

Keywords

  • zorgverzekeraars
  • marketing
  • consumentengedrag

Citeer dit