Sustainable Communication

Vertaalde titel van de bijdrage: Duurzame communicatie

Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

98 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit mini-review zal ik op een praktische manier presenteren hoe communicatie zich verhoudt tot duurzaamheid en hoe communicatie in verschillende fasen kan worden ingezet om de duurzaamheid te vergroten en de energietransitie te versnellen. Het model, van A tot Duurzaamheid, geeft invulling aan de verschillende vormen van communicatie, van informatievoorziening over overtuigen tot dialoog.
Vertaalde titel van de bijdrageDuurzame communicatie
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)090-092
TijdschriftInternational journal of environmental sciences & natural resources
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 11 nov. 2020

Keywords

  • communicatie
  • noodzakelijkheid
  • bewustwording
  • actie
  • dialoog
  • energietransitie

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Duurzame communicatie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit