Succespercepties van burgerinitiatieven in Randland

Erzsi de Haan, Tialda Haartsen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

229 Downloads (Pure)

Samenvatting

In Nederland nemen regionale verschillen in bevolkingsontwikkeling toe. De Randstad heeft te maken met bevolkingsgroei en dat zal naar verwachting de komende decennia ook zo blijven. De minder stedelijke en meer perifeer gelegen gebieden hebben in toenemende mate te kampen met bevolkingsstagnatie of -afname. In dit Randland wordt gezocht naar manieren om de zogenaamde ‘de-growth’ vorm te geven. Niet groei maar een constructieve omgang met krimp staat centraal in toekomstgerichte ontwikkelingsscenario’s.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)296-302
TijdschriftRooilijn
Volume48
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2015

Keywords

  • demografische ontwikkeling
  • burgerinitiatieven

Citeer dit