Succesbepalende factoren voor investeren in wonen en zorg: ronde tafelgesprek Who Cares

Jan Veuger, Annette Tjeerdsma

  Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

  Samenvatting

  Op initiatief van de Rijksbouwmeester en het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed heeft in maart 2017 een expertmeeting ‘Investeren in Wonen en Zorg’ plaatsgevonden. Het samenbrengen van de financierings-, ontwerp- en zorgwereld is belangrijk om de ontwerpprijsvraag Who Cares verder te brengen naar de uitvoering daarvan. Op deze manier kunnen de initiatiefnemers de condities laten zien waarbinnen de projecten succesvol kunnen zijn. Haalbare financieringsplannen spelen hierbij uiteraard een belangrijke rol. Tijdens de bijeenkomst is met de deelnemers daarover gesproken. Dit artikel is een verslag van deze bijeenkomst.
  Originele taal-2Dutch
  TitelBarometer maatschappelijk vastgoed
  Subtitel10 jaar onderzoeken, trends en ontwikkelingen
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Pagina's152-163
  ISBN van elektronische versie978-90-827076-1-8
  StatusPublished - 5 okt. 2017

  Keywords

  • wonen
  • zorgsector
  • investeringen

  Citeer dit