Substituted anilides from chitin-based 3-acetamido-furfural

Cornelis van der Loo, Jeya Prathap Kaniraj, Ting Wang, Kees Pouwer, Onno Broekman, Mark Borst, André Heeres, Peter Deuss, Adriaan Minnaard

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Substituted anilides from chitin-based 3-acetamido-furfural'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Chemistry