Sturing van de gebiedsgerichte aanpak: Een verkennend onderzoek naar de wijze waarop gemeenten in Groningen en Drenthe de sociale gebiedsteams sturen

Ferry Wester, Ronald Schurer

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

339 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat is uitgevoerd in de eerste fase van de Wmo-werkplaats (Wester, 2012; Wester en Van Biene, 2013). In dit vervolgonderzoek ligt de focus op de sturing van sociale wijkteams of de
gebiedsgerichte aanpak. Aanleiding daartoe is het feit dat gemeenten massaal aan de slag zijn gegaan met het opzetten van gebiedsgericht werken.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Aantal pagina's101
StatusPublished - 2016

Keywords

  • wmo-werkplaatsen
  • wmo
  • gemeenten (overheid)
  • sociale gebiedsteams
  • bestuurskunde

Citeer dit