Sturen zonder harde outputcriteria heeft de toekomst

  Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

  Samenvatting

  We willen dat publieke organisaties flexibel inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd eisen we een gedetailleerde verantwoording van het bestede belastinggeld. Daarmee brengen we ze in een onmogelijke spagaat. Strakke verantwoordingskaders en outputsturing werken destructief en onethisch gedrag in de hand. Kunnen we dit instrumentarium loslaten zonder de controle te verliezen?
  Originele taal-2Dutch
  OutputmediaOnline
  StatusPublished - 23 nov. 2017

  Keywords

  • publieke organisaties

  Citeer dit