Strategies for energy reconfigurations: obduracy, values and scripts

Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation external

165 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Maastricht University, Faculty of Arts and Social Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • van Lente, Harro, Supervisor, Externe Persoon
  • Peine, Alexander, Advisor, Externe Persoon
Datum van toekenning28 mei 2020
Plaats van publicatieWinsum
Gedrukte ISBN's978-90-90331-13-3
DOI's
StatusPublished - 28 mei 2020

Keywords

  • energietransitie

Citeer dit