Storytelling: leerkrachten en ouders vangen verhalen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

261 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 2015 hebben directeuren, leerkrachten van basisscholen, ouders, studenten en docent/onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen een eerste training gevolgd in het vangen van verhalen. In deze training leren de deelnemers dat een verhaal een aansprekende, voor iedereen begrijpelijke manier is om bepaalde gebeurtenissen helder te maken en hoe zij zo’n verhaal kunnen ontlokken aan hun gesprekspartner. Het vangen van verhalen bij leerkrachten, ouders, leerlingen en lio-stagiaires over de samenwerking tussen ouders en de school moet duidelijkheid geven over die belangrijke vaardigheden van een leerkracht.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-5
TijdschriftPArtner: werkveldkrant Pedagogische Academie
Volume2015
Nummer van het tijdschriftjuni
StatusPublished - 2015

Keywords

  • basisonderwijs
  • ouderbetrokkenheid
  • leerkrachten

Citeer dit