Steeds meer verenigingen verplichten vrijwilligerswerk: “op zoek naar duurzame oplossingen voor vrijwilligersprobleem”

Hans Slender

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

806 Downloads (Pure)

Samenvatting

Artikel in SportFM (2011, nr.4) over hoe er gezocht kan worden naar duurzame oplossingen voor vrijwilligersproblematiek in tijden waarbij steeds meer sportverenigingen er voor lijken te kiezen om vrijwilligerswerk te verplichten.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's3
TijdschriftSportFM
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2011

Keywords

  • sportverenigingen
  • vrijwilligers

Citeer dit