Startup perspectives: startup ecosystems in the Ems Dollart region

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

460 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's23
ISBN van elektronische versie978-90-5303-132-2
StatusPublished - 2019

Keywords

  • regionale ontwikkeling

Citeer dit