Stappenplan bij Pesten op de Buitenburcht

Onderzoeksoutput: Other contributionOther research output

Samenvatting

Research team ‘Parents and teachers: partners in the fight against bullying’ – de Buitenburcht
In dit document wordt op toegankelijke wijze uitgelegd wat de school verstaat onder pesten en welke stappen de leerlingen van de Buitenburcht kunnen nemen wanneer zij worden gepest of zien dat iemand anders wordt gepest. De school richt zich allereerst op het uitpraten van pestsituaties tussen betrokken kinderen. Wanneer het pesten niet stopt, wordt kinderen aangeraden aan de leerkracht, of iemand anders die zij vertrouwen, te vertellen wat er is gebeurd. De leerkracht gaat dan met alle betrokken kinderen in gesprek om te zorgen dat het pesten stopt. Soms wordt de antipestcoördinator daarbij betrokken.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2021

Keywords

  • pesten
  • basisscholen
  • leerlingen
  • aanpak

Citeer dit