Stap voorwaarts in de professionalisering van de re-integratiesector

Louis Polstra, Dilmar Borninkhof, Rina Zwart

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

140 Downloads (Pure)

Samenvatting

De Hanzehogeschool, Divosa en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) hebben een standaard voor vakvolwassenheid voor klantmanagers ontwikkeld. De standaard bestaat uit de beschrijving van de primaire taken van de klantmanager en de gevraagde competenties. Hiermee wordt de professionalisering van de re-integratiesector versterkt.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)60-62
TijdschriftSociaal bestek
Nummer van het tijdschriftjuni/juli
StatusPublished - 2014

Keywords

  • reïntegratie
  • klantmanagers
  • professionaliteit

Citeer dit