Stakeholder engagement en stakeholderdialoog

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

188 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze bijdrage wordt het gebruik van sociale media gekoppeld aan stakeholderengagement en stakeholderdialoog. De bijdrage start breed met de verantwoordelijkheden van organisaties. Dit wordt gekoppeld aan de digitale ontwikkelingen in de samenlevingen manieren om echt verbindingen te maken met de stakeholders door engagement en dialoog. In deze bijdrage wil de auteur de dialoog en engagement verder toelichten en toepassen op overheidsorganisaties zoals gemeenten. Er wordt ingegaan op de voordelen, maar ook op de gevaren van verregaande interactie op digitale media. Daarbij zullen de voorwaarden en risico’s voor digitale interactie worden geschetst. Dit is voor zoveel als mogelijk toegespitst op de overheidsorganisatie en dan nog specifieker de gemeentelijke organisatie.

Originele taal-2Dutch
TitelOpen gemeenten
Subtitelde sociale media-almanak voor gemeenten 2015
UitgeverijEburon
Pagina's349-354
ISBN van geprinte versie9789463010160
StatusPublished - 2015

Keywords

  • gemeenten (overheid)
  • sociale media
  • stakeholder engagement
  • stakeholderdialoog
  • overheidsinstellingen
  • verantwoordelijkheid

Citeer dit