SPRINT: Resultaten van een kwalitatief onderzoek naar sociale contacten in het beschermd/begeleid wonen

Petra Havinga (First author), Charlotte Wunderink, Frank Bogman

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Sociale netwerken en contacten zijn belangrijk voor het herstelproces van mensen met een ernstige psychische aandoening, maar zij krijgen niet altijd de gewenste of benodigde ondersteuning. Tegelijkertijd is als gevolg van de ambulantisering de afgelopen jaren netwerkversterking steeds belangrijker geworden. Hulpverleners geven aan hierbij handvatten nodig te hebben. In het SPRINT-project is nagegaan hoe instellingen voor begeleid wonen de ondersteuning op dit gebied beter kunnen laten aansluiten bij de behoeften van cliënten.

In een eerder artikel (Havinga et al., 2019) werden opzet en uitvoering van het project beschreven, met een nadrukkelijk rol voor ervaringsdeskundigheid. In deze bijdrage presenteren de auteurs de resultaten van SPRINT (Sociaal Perspectief van RIBW-cliënten en hun NeTwerk). Een reflectie op de ervaringsdeskundige inzet bij het project staat elders in het tijdschrift.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)16-27
Aantal pagina's12
TijdschriftParticipatie en herstel
Volume4
StatusPublished - dec. 2023

Keywords

  • kwalitatief onderzoek
  • sociale contacten
  • begeleid wonen

Citeer dit