Sport Toekomstverkenning (STV): een sportiever Nederland

Johan de Jong, Jim Lo-A-Njoe

Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

Samenvatting

Maatschappelijke ontwikkelingen van sport en bewegen
De laatste decennia zien we effecten van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering en flexibilisering, in de sport. Meer mensen gingen buiten de vereniging om sporten en een gezonde leefstijl kreeg steeds meer aandacht, waarvan meer bewegen een belangrijk onderdeel vormt. Bedrijven ontdekten sport als een wereldwijde groeimarkt en digitale innovaties veranderden in snel tempo de wijze waarop supporters de sport beleven. Grote sportevenementen werden een vast onderdeel van citymarketing; steden zetten zichzelf hiermee in binnen- en buitenland op de kaart.

Ondertussen gingen taken en verantwoordelijkheden in zorg en welzijn van de landelijke overheid over naar gemeentelijke overheden. Het sportbeleid – zowel lokaal als nationaal – raakte onder andere als gevolg hiervan steeds meer verweven met andere beleidsterreinen.

Lees meer in de drijvende krachten van sport en bewegen over de actuele maatschappelijke ontwikkelingen die nu en in de toekomst van invloed zijn op sport en bewegen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu & Sociaal en Cultureel Planbureau
StatusPublished - 12 sep. 2017

Keywords

  • sport
  • bewegen (activiteit)
  • participatie
  • talentontwikkeling
  • gezondheid

Citeer dit