Sport, physical education and coaching in health

Johan de Jong, Carin Bruining

Onderzoeksoutput: AbstractOther research output

43 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sport, physical education and coaching in health'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology