Sport injuries aligned to peak height velocity in talented pubertal soccer players

Alien van der Sluis, Marije Elferink-Gemser, M. Coelho e Silva, Marijke Nijboer, Michel Brink, Chris Visscher

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Sport injuries aligned to peak height velocity in talented pubertal soccer players'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences