Spin-off

Mieke Zijl, Hans Slender, Bake Dijk

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

106 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het WK Wielrennen is een prachtig evenement waarmee onze beide provincies Drenthe en Groningen en hun steden op de wereldkaart zetten. Naast de aandacht die dit evenement internationaal oplevert, streven we naar een enorme spin-off in sociaal, maatschappelijk en economisch opzicht.
De kracht van sport is grenzeloos! Sport verbindt, verbroedert, verlegt grenzen, maakt trots en brengt dingen in beweging die anders nooit van de grond zouden komen. Wij zijn allemaal op zoek naar positiviteit, enthousiasme en vertrouwen. Dat zijn bouwstenen waarop we verder kunnen, fundament voor ontwikkeling en groei. En juist dát is de impact van een goed georganiseerd topsport evenement op een regio zoals Noord Nederland. Het organiseren van een WK wielrennen is daarmee niet een doel op zich, maar een krachtig middel met een duidelijk maatschappelijke, sociale en economische impact.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's5
StatusPublished - 8 mei 2018

Keywords

  • sportevenementen
  • sociale impact

Citeer dit