Spelen als Brugman

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Procedureel leren is een ‘intelligent’ leerproces waarbij het brein in de volgorde van zowel de klanken die wij horen als de bewegingen die wij maken, patronen waarneemt, en daardoor in staat is om de muzikale ‘toekomst’ beter te voorspellen en daarop te anticiperen. Wij spreken een muziektaal waarvan de structuur aan complexe syntactische regels is onderworpen. Als wij het instrumentale muziekonderwijs onder de loep nemen, kunnen wij constateren dat er in de regel niet alleen de interactie die het syntactische leerproces karakteriseert ontbreekt, maar ook de syntaxis-conforme variatie in de samenstelling en de volgorde van elementaire patronen. Verbetering van procedurele kennis van de muziek-syntaxis zal leiden tot meer expressiviteit in het spel.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)21-26
TijdschriftPiano bulletin
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1 mrt 2018
EvenementEPTA Nationaal Congres - Akoesticum, Ede, Netherlands
Duur: 25 nov 201726 nov 2017
Congresnummer: 27
https://www.eptanederland.nl/congres-2017/

Keywords

  • biologie
  • syntaxis
  • procedureel leren
  • interactie
  • improvisatie
  • expressiviteit
  • muziekonderwijs

Citeer dit