Spelen als Brugman

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  Samenvatting

  Procedureel leren is een ‘intelligent’ leerproces waarbij het brein in de volgorde van zowel de klanken die wij horen als de bewegingen die wij maken, patronen waarneemt, en daardoor in staat is om de muzikale ‘toekomst’ beter te voorspellen en daarop te anticiperen. Wij spreken een muziektaal waarvan de structuur aan complexe syntactische regels is onderworpen. Als wij het instrumentale muziekonderwijs onder de loep nemen, kunnen wij constateren dat er in de regel niet alleen de interactie die het syntactische leerproces karakteriseert ontbreekt, maar ook de syntaxis-conforme variatie in de samenstelling en de volgorde van elementaire patronen. Verbetering van procedurele kennis van de muziek-syntaxis zal leiden tot meer expressiviteit in het spel.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)21-26
  TijdschriftPiano bulletin
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1 mrt. 2018
  EvenementEPTA Nationaal Congres - Akoesticum, Ede, Netherlands
  Duur: 25 nov. 201726 nov. 2017
  Congresnummer: 27
  https://www.eptanederland.nl/congres-2017/

  Keywords

  • biologie
  • syntaxis
  • procedureel leren
  • interactie
  • improvisatie
  • expressiviteit
  • muziekonderwijs

  Citeer dit