SOS bij kinderarmoede

Annelies Kassenberg, Mariëtte Lusse

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

432 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het welvarende Nederland groeit een op de dertien kinderen en jongeren op in armoede. Armoede heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling en kansen van kinderen. Professionals in het sociaal domein kunnen veel voor deze kinderen, jongeren en hun ouders betekenen. De SOS aanpak bij kinderarmoede maakt concreet hoe professionals deze rol kunnen vormgeven.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)42-45
TijdschriftSoZio
Volume27
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1 jul. 2022

Keywords

  • kinderarmoede
  • sociaal domein

Citeer dit