Sociale ontwikkelbedrijven: goed plan van de FNV

Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

Samenvatting

De regering had een droom: in de participatiesamenleving doet iedereen mee en werken mensen met een beperking bij een reguliere werkgever. Een mooie droom, maar zoals wel vaker, staan tussen droom en daad wetten, heel veel regelingen en fysieke belemmeringen in de weg. Inmiddels zijn we vijf jaar verder. De Participatiewet heeft nog niet voor iedereen gebracht wat was verwacht. De FNV kwam eind januari met een plan dat perspectief biedt voor zowel mensen met een beperking als SW-bedrijven, die als gevolg van de droom worstelen met hun bestaan.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 13 feb. 2020

Keywords

  • sociale ontwikkelbedrijven
  • sociale werkvoorziening
  • sociale ondernemers
  • loopbaan
  • mensen met een beperking

Citeer dit