Sociale omgeving cruciaal voor het ontwikkelen van een verslaving: sociale modellen van verslaving

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

971 Downloads (Pure)

Samenvatting

Veel sociaal werkers hebben te maken met verslavingsproblematiek en met problematisch middelengebruik. Ze werken dan naast en samen met artsen en psychologen, vanuit hun eigen deskundigheid. Dat valt niet altijd mee: de medische bril en de psychologisch-therapeutische bril zijn vrij helder geslepen. De bril van sociaal werkers is dat minder. Toch zullen sociaal werkers zich moeten positioneren ten opzichte van die andere professionals, met hun eigen expertise. Deze verkenning is bedoeld als aanzet daartoe.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)27-29
TijdschriftVakblad sociaal werk
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - jun. 2019

Keywords

  • verslaving
  • verslavingszorg
  • druggebruik
  • drugs
  • sociaal werk

Citeer dit