Sociale interactie en gemeenschapsgevoel in Meerhoven: Case study van twee hofjes met een mix van koopwoningen en sociale huurwoningen

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

78 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Opdrachtgevend orgaanNationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA
Aantal pagina's12
StatusPublished - mrt. 2023

Keywords

  • innovatieve huisvestingsmodellen
  • sociale huur
  • koopwoning
  • gemeenschap
  • betaalbaarheid
  • innovatieve woonconcepten
  • sociale interactie

Citeer dit