Sociale impact van sportevenementen: state of research

Paul Hover, Hans Slender

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

991 Downloads (Pure)

Samenvatting

De NLsportraad heeft zich gebogen over de maatschappelijke en economische impact van grote sportevenementen. De NLsportraad heeft bezien welke doelen en effecten sportevenementen kunnen hebben en hoe deze het best kunnen worden gemeten. In een reeks van vier essays staat de NLsportraad stil bij de wetenschappelijke stand van zaken over de impact van sportevenementen, in de vorm van bijdragen van experts. In opdracht van de NLsportraad hebben verschillende experts een essay geschreven over (1) de economische impact van sportevenementen, (2) de sociale impact van sportevenementen, (3) de mediawaarde en (4) de maatschappelijke kosten-batenanalyse voor sportevenementen
Originele taal-2Dutch
UitgeverijNederlandse Sportraad
Aantal pagina's40
StatusPublished - 28 aug. 2018

Keywords

  • sportevenementen
  • sociale impact

Citeer dit