Sociale factoren in de wijkaanpak: Paddepoel: rapportage data-analyse

Kathelijne Bouw, Carina Wiekens, Sarah Elbert

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

400 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit onderzoek hebben we relevante sociale factoren voor de wijk Paddepoel Noord in Groningen in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan aan de hand van een vragenlijst en aanvullend zijn er semigestructureerd interviews gehouden. Dit onderzoek vormt één van de cases in een breder project waarin meerdere cases bestudeerd worden. Het doel van dit bredere project is om, aan de hand van sociale factoren, inzicht te krijgen in de determinanten van succesvolle bewonersparticipatie op wijkniveau.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijEnTranCe
Aantal pagina's52
StatusPublished - 12 mrt. 2021

Keywords

  • wijkaanpak
  • participatie
  • sociale factoren
  • energietransitie

Citeer dit