Sociale factoren in de wijkaanpak: De Lariks Assen: rapportage data-analyse

Sarah Elbert, Anke de Boer, Kathelijne Bouw, Carina Wiekens

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

138 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit onderzoek hebben we relevante sociale factoren voor de wijk De Lariks West in Assen in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan aan de hand van een vragenlijst en aanvullend zijn er semigestructureerd interviews gehouden. Dit onderzoek vormt één van de cases in een breder project waarin meerdere cases bestudeerd worden. Het doel van dit bredere project is om, aan de hand van sociale factoren, inzicht te krijgen in de determinanten van succesvolle bewonersparticipatie op wijkniveau.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen, Kenniscentrum Energie
Aantal pagina's33
StatusPublished - apr. 2022

Keywords

  • wijkaanpak
  • bewonersparticipatie
  • sociale factoren
  • aardgasvrije wijken

Citeer dit