Sociale factoren in de wijkaanpak: Boven Pekela en Doorsneebuurt: rapportage data-analyse

Kathelijne Bouw, Sarah Elbert, Carina Wiekens, Anneke Braaksma

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

197 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit onderzoek hebben we relevante sociale factoren voor de wijk Boven Pekela Groningen in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan aan de hand van een vragenlijst en aanvullend zijn er semigestructureerd interviews gehouden. Dit onderzoek vormt één van de cases in een breder project waarin meerdere cases bestudeerd worden. Het doel van dit bredere project is om, aan de hand van sociale factoren, inzicht te krijgen in de determinanten van succesvolle bewonersparticipatie op wijkniveau.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's35
StatusPublished - 30 mrt. 2022

Keywords

  • wijkaanpak
  • bewonersparticipatie
  • sociale factoren
  • aardgasvrije wijken

Citeer dit