Sociale Dienst, grijp je kans

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

43 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sociale Diensten hebben behoefte aan vakbekwame professionals, die kennis hebben van de state of the art van het beroep. Hogescholen willen hun aanbod aanbieden bijvoorbeeld in de vorm van een gezamelijke minor (bijvak) met real life-opdrachten voor studenten, werkateliers waarin samen met lectoraten en opleidingen structureel gewerkt wordt aan innovatie in de praktijk.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftSprank
Volume8
Nummer van het tijdschrift6 maart
StatusPublished - 2014

Keywords

  • sociale diensten
  • klantmanagers
  • scholing

Citeer dit