Sociale acceptatie van waterstof: transport, toepassing en opslag

Sarah Elbert, Carina Wiekens, Kevin Vedder, Marit Sprenkeling

Onderzoeksoutput: Other contributionAcademic

60 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze infographic worden de resultaten gedeeld die zijn opgedaan in het Hydelta 2.0 programma (WP10) waar de sociaal-maatschappelijke acceptatie van waterstof binnen de gebouwde omgeving centraal stond. De resultaten zijn gebaseerd op literatuur onderzoek, stakeholder interviews, veldonderzoek en cocreatie sessies. Het belang van communicatiestrategieën (om alle groepen te betrekken), vertrouwen, rechtvaardigheid en veiligheidsperceptie kwam hierin naar voren. Er zijn risico's gedefinieerd die sociale acceptatie kunnen belemmeren, waaronder afnemend draagvlak bij lokale implementatie, het missen van een representatieve groep bewoners en rollen-en verantwoordelijkheidsbepaling. Strategieën voor risicobeheer bij opschaling van de techniek bestaan uit het opstellen van langetermijn-visies en strategieën, het bepalen van relevante informatie per doelgroep, meer centraal verstrekte, doelgroep-gerichte en toegankelijke informatie voor inwoners en een geïntegreerde communicatiestrategie en rolverdeling bij implementatie.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenInfographic (afsluiting Hydelta 2.0)
StatusPublished - 2023

Keywords

  • waterstof
  • sociale acceptatie
  • risicobeheer

Citeer dit