Social support and self-care in heart failure

Robyn Gallagher, Marie Louise Luttik, Tiny Jaarsma

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Social support and self-care in heart failure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Psychology