Social Return in aanbestedingen: it takes two to tango! Onderzoeksverslag Sociaal in het bestek

Petra Oden, Monique Beukeveld, Anke Hornstra, Geke Werkman-Bouwkamp

    Onderzoeksoutput: BookAcademic

    334 Downloads (Pure)
    Filter
    Book

    Zoekresultaten