Social Return in aanbestedingen: it takes two to tango! Onderzoeksverslag Sociaal in het bestek

Petra Oden, Monique Beukeveld, Anke Hornstra, Geke Werkman-Bouwkamp

    Onderzoeksoutput: BookAcademic

    510 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten