Social Return, het MKB en het proportionaliteitsbeginsel: een goede verhouding?

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Auteurs hebben onderzoek gedaan naar Social Return in aanbestedingen. Een aspect uit dat onderzoek betreft de juridische (on)mogelijkheid om social return in aanbestedingen op te nemen en om kansen te creeren voor het MKB.
Legt de proportionaliteitseis het instrument ‘social return’ aan banden? Wat zijn de mogelijkheden voor het mkb?

Op 1 maart 2012 is onder leiding van lector dr. mr. P.A.T. Oden een onderzoeksteam van de Hanzehogeschool Groningen het onderzoek ‘Sociaal in het Bestek’ gestart. Dit onderzoek heeft als doel het kennisarsenaal van mkb’ers te vergroten, zodat zij beter kunnen voldoen aan de social-returnvoorwaarden van aanbestedende diensten, waardoor hun concurrentiepositie verstevigt.
De auteurs maken als onderzoeker deel uit van het onderzoeksteam van het project ‘Sociaal in het Bestek’
onder leiding van lector dr. mr. P.a.t. Oden (lectoraat Juridische aspecten van de arbeidsmarkt) en in samenwerking met de lectoraten van de lectoren G.H. Walhof MBa (lectoraat Inkoopmanagement) en dr. l. Polstra (lectoraat arbeidsparticipatie).
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer191
Pagina's (van-tot)125-131
TijdschriftTijdschrift aanbestedingsrecht
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - aug 2013

Keywords

  • aanbestedingsrecht
  • social return
  • mkb
  • europese unie
  • proportionaliteitsbeginsel

Citeer dit