Sociaal werk is altijd politiserend

Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

410 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het debat over de politisering van sociaal werk dat op dit podium wordt gevoerd ontbreekt een kritisch perspectief op het proces van depolitiseren dat zich in de afgelopen tientallen jaren heeft voorgedaan. Dat inzicht is belangrijk, want als sociaal werkers kleur moeten gaan bekennen, dan zullen ze eerst kleuren moeten herkennen.
Originele taal-2Dutch
Uitgeversocialevraagstukken.nl
StatusPublished - 23 feb. 2019

Keywords

  • sociaal werk
  • politiek
  • ideologie

Citeer dit