SmartBot: AgroBot Bahnbrechende Innovationen für die Landwirtschaft

Vertaalde titel van de bijdrage: SmartBot: AgroBot Grensverleggende innovaties voor de agrarische sector

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

22 Downloads (Pure)

Samenvatting

Smartbot is een majeur INTERREG IVa EDR project dat is geïnitieerd door Kiemkracht, de innovatie alliantie van de Nederlandse Akkerbouw. Smartbot, AgroBot, is de ontwikkeling van een nieuwe generatie precisielandbouw autonome robots die door gebruik van slimme sensortechnologie complexe opgaven zelfstandig kunnen uitvoeren. Het uiteindelijke doel is een generatie landbouwwerktuigen te ontwikkelen die zowel de bodem sparen, een landschap creëren waar de menselijke maat weer terug is en de kwaliteit van gewas en oogst verbeteren zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Vertaalde titel van de bijdrageSmartBot: AgroBot Grensverleggende innovaties voor de agrarische sector
Originele taal-2German
Plaats van productieGroningen
UitgeverijSmartBot
Opdrachtgevend orgaanInterreg IVa Ems-Dollard Region SmartBot
Aantal pagina's30
StatusPublished - 1 jan. 2013

Keywords

  • agrorobotica
  • sensortechnologie
  • precisielandbouw

Citeer dit