Slimme nettarieven met het kostenveroorzakingsbeginsel als basis

Onderzoeksoutput: Blogs and web publicationsProfessional

Samenvatting

Het stroomnet zit vol. Nederland is rood. Een gedegen analyse naar de oorzaak ontbreekt tot nu toe. “De elektriciteitsvraag is niet gestegen. De piekvraag evenmin. De in 2013 in het Energieakkoord afgesproken groei van zon en wind misschien? De toegenomen stroomexport, die ook al lang geleden voorspeld werd? Sommigen wijzen met de beschuldigende vinger. Anderen hebben slechts vragen. Vooralsnog denk ik aan een samenspel van factoren. Eén daarvan is de wijze waarop de kosten van de netinfrastructuur bij de gebruikers in rekening wordt gebracht.”
Originele taal-2Dutch
OutputmediaEnergiepodium.nl
UitgeverEnergiepodium.nl
StatusPublished - 13 dec. 2023

Keywords

  • energietransitie
  • duurzame energie
  • nettarieven
  • innovatie
  • stroomnet
  • salderen
  • windparken
  • energiewet

Citeer dit