Signalering en follow-up van 2-jarige kinderen met spraak- en taalstoornissen in de Jeugdgezondheidzorg (JGZ)

Liesbeth Dieleman, I.I. Staal, Margreet Luinge

Onderzoeksoutput: PosterOther research output

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of tweejarige kinderen met spraak- en taalproblemen door vroege opsporing en gevolgde zorgtrajecten vooruitgaan in hun ontwikkeling, wat ervaringen van ouders zijn, of de geadviseerde zorg wordt opgevolgd (bereik)s en welke kosten de verschillende zorgtrajecten met zich mee brengen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
StatusPublished - 2015

Keywords

  • jeugdgezondheidszorg
  • spraak, - taalontwikkeling

Citeer dit