Shared services: hoe effectief is de regieorganisatie?

Herma van Laar, Jan Achterbergh, Jac Christis, Hans Doorewaard

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  297 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ondanks de in de managementliteratuur beloofde voordelen leidt het concentreren van ondersteunende processen in shared service centers (SSC’s) in de praktijk vaak tot problemen, vooral op het terrein van de coördinatie. Dit heeft grote gevolgen voor de effectiviteit van SSC’s. Een strategie die steeds vaker toegepast wordt om deze problemen op te lossen, is de vorming van een regieorganisatie die verantwoordelijk is voor het afstemmen van de vraag naar en het aanbod van ondersteunende diensten. Deze strategie blijft gericht op het realiseren van efficiencyvoordelen door ‘economies of scale’. Maar is de regieorganisatie wel effectief? In dit artikel analyseren we de regieorganisatie vanuit het systeemtheoretisch perspectief op organisatieontwerp en evalueren we de effectiviteit ervan in een recent, diepgaand onderzoek in een grote Nederlandse organisatie. We concluderen dat de regieorganisatie de problemen niet oplost. Integendeel: de problemen nemen toe en de kosten stijgen. Wij pleiten daarom voor de ontwikkeling van een andere, meer effectieve strategie, gericht op het realiseren van ‘economies of flow’ in de ondersteunende processen.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)76-102
  TijdschriftM & O
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - jul 2015

  Keywords

  • strategisch management
  • organisatiekunde
  • shared services centers

  Citeer dit