Shared Service Centers: balanceren tussen pracht en macht

Frank Willems, Wilfrid Opheij

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  267 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Organisaties vertrouwen erop goedkopere diensten te kunnen leveren met een betere service door onderdelen van bestaande bedrijfsfuncties te concentreren in een Shared Service Center. Die projecten zijn echter zeer complex en vaak mislukken ze, omdat (tegen)krachten ontstaan als gevolg van een verschuiving in de machtsbalans.
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)31-45
  TijdschriftHolland Management Review
  Nummer van het tijdschrift95
  StatusPublished - 1 okt 2004

  Keywords

  • shared services centers
  • verandermanagement

  Citeer dit