Self-tracking of physical activity in people with type 2 diabetes: a randomized controlled trial

Thea Kooiman, Martijn de Groot, Klaas Hoogenberg, Wim P Krijnen, Cees P van der Schans, Adriaan Kooy

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

184 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-tracking of physical activity in people with type 2 diabetes: a randomized controlled trial'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Nursing and Health Professions