Self-regulation and performance level of elite and non-elite youth soccer players

T T Toering, M T Elferink-Gemser, G Jordet, C Visscher

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Self-regulation and performance level of elite and non-elite youth soccer players'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology