Self-directed lifelong learning in hybrid learning configurations

Vertaalde titel van de bijdrage: Zelf-geregisseerd leren in hybride leeromgevingen (innovatiewerkplaatsen)

Petra H.M. Cremers, Arjen E.J. Wals, Renate Wesselink, Nienke Nieveen, Martin Mulder

    Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Zelf-geregisseerd leren in hybride leeromgevingen (innovatiewerkplaatsen)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Social Sciences

    Computer Science