Sectional response of T-shaped RC walls

Eleni Smyrou, Timothy Sullivan, Nigel Priestley, Michele Calvi

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sectional response of T-shaped RC walls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Mathematics